Wil je contact met de groep Utrecht ? mail naar gvhk.utrecht@gmail

Sinds september 2022 is de groep Grootouders voor het Klimaat voor de stad Utrecht (en omstreken) actief.

Wat ons bindt is onze zorg om het klimaat, met name voor toekomstige generaties. We willen ons als oudere generatie actief inzetten om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen en te houden.Wij richten ons daarbij op de stad Utrecht en omgeving.

U bent van harte welkom om u aan te sluiten bij onze groep. De groep breidt zich na iedere actie meer uit, waardoor we steeds meer activiteiten in onze regio kunnen organiseren. Wij komen iedere 6 weken bij elkaar met iedereen die mee wil denken en organiseren. Er zijn ook leden die niet mee organiseren maar op de hoogte gehouden willen worden van komende activiteiten. Zodat zij per activiteit kunnen overwegen of ze deel willen nemen.

We komen iedere 6 weken bij elkaar om alle ontwikkelingen te bespreken.

 

Donderdag 27 juni 14.00 - 16.00 is onze volgende reguliere bijeenkomst, zie pagina 'Agenda'.

 

De pagina 'Bewust reizen' bevat de laatste informatie over een lezing die wij organiseren.

 

In Utrecht is het klimaatkoor i.o. met een uurtje zingen gestart. Een aantal Grootouders doet ook mee. Het is de bedoeling dat we een set met 10 klimaatliederen meerstemmig oefenen en die samen met het Klimaatkoor Houten kunnen uitvoeren bij demonstraties en acties.

Verheugend nieuws : inmiddels is er ook een Europese organisatie van Grootouders voor het klimaat. Zie https://grandparentsforclimate.eu

Onze activiteiten in 2023 waren divers:

  • 12 december 2023 hebben we ons voorlopige activitietenplan 2024 voor Utrecht vastgesteld.

  • 12 november deden we uiteraard mee aan de landelijke Klimaatmars in Amsterdam

  • 6 november en 4 december deden we mee aan de maandelijkse bijeenkomst van 12.00 - 13.00 uur tussen NS station en Hoog Catharijne

  • op 6 november was er 's avonds een webinar van Grootouders voor het klimaat

  • 30 oktober hebben wij de Toekomststoel mogen installeren in het Centraal Museum in Utrecht

  • op 24 juni deden we mee aan de landelijke Urgentiedag

  • op 16 mei hebben we de Toekomststoel aangeboden aan B&W van de stad Utrecht.

  • op 19 april 2023 hebben wij, samen met de grootouders van Amersfoort, tijdens de installatie van de Statenleden de Toekomststoel overhandigd aan de Staten van de provincie Utrecht.

 

 

Zaterdag 13 januari 2024, bij de Vakantiebeurs.
 

Wij gaan ons in 2024 ondermeer richten op het stimuleren van klimaatbewust reizen, zowel bij consumenten als bij reisorganisaties.
Onze eerste activiteit in dat kader was een publieksactie: het aanbieden aan bezoekers van de Vakantiebeurs in Utrecht van een flyer met informatie over klimaatbewust
reizen, samen met een algemene flyer van de Grootouders.
 

We kregen daarbij versterking vanuit Grootouders voor het Klimaat Amersfoort, wat ons krachtiger maakte en bovendien erg gezellig was. We zongen tussen het flyeren
door regelmatig een zelf geschreven lied, begeleid door een bevriende accordeonist
Het zingen en de muziek trok op een positieve manier de aandacht van de lange stoet bezoekers. Lang niet iedereen stond er natuurlijk voor open om onze folders aan te
pakken, maar toch namen ook velen het foldersetje aan. We hebben zo 250 flyersetjes kunnen uitdelen