De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom.

De Stichting Grootouders voor het Klimaat is de rechtsvorm van deze beweging.

 

In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest.

Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken.

 

 

Sinds september 2022 is de groep Grootouders voor het Klimaat Utrecht (en omstreken) actief. In de praktijk betekent dat veel mensen uit de stad Utrecht komen maar ook uit omringende plaatsen die nog geen eigen Grootoudergroep hebben.

 

Wat ons bindt is onze zorg om het klimaat, met name voor toekomstige generaties. We willen ons als oudere generatie actief inzetten om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen en te houden.Wij richten ons daarbij op Utrecht en omgeving. We hebben ook contact met de landelijke groep en de omringende plaatsen.

En we doen uiteraard mee met lokale en landelijke activiteiten, zoals de Klimaatmars in november 2023 en de maandelijks actie in Den Haag.

 

U bent van harte welkom om u aan te sluiten bij onze groep. De groep breidt zich na iedere actie meer uit, waardoor we steeds meer activiteiten in onze regio kunnen organiseren. Er zijn ook leden die niet mee organiseren maar op de hoogte gehouden willen worden van komende activiteiten. Zodat zij per activiteit kunnen overwegen of ze deel willen nemen. Dat zijn inmiddels meer dan 30 mensen.

 

We komen iedere 6 weken bij elkaar om alle ontwikkelingen te bespreken met iedereen die mee wil denken en organiseren.

De data van onze bijeenkomsten staan steeds onder het menu Agenda / Nieuws.